KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

CEMRE ULUSLARARASI İNŞ.TURZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ                                                                                                  

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

CEMRE ULUSLARARASI İNŞ.TURZ.SAN.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.(Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine göre bu aydınlatma metninde yer verilen kişisel veriler için “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Değerli müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışan adaylarımız ve ziyaretçilerimizin kişisel verileri; Şirketimiz tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

PERAKENDE VE E-TİCARET MÜŞTERİLERİ

 

MÜŞTERİLERİMİZİN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENECEĞİ

ADI SOYADI, T.C. KİMLİK NUMARASI,TELEFON NUMARASI,TESLİMAT ADRESİ, E-POSTA ADRESİ, SİPARİŞ BİLGİSİ, KREDİ KARTI BİLGİLERİ, BANKA BİLGİLERİ, WEB ÇEREZLERİ, IP BİLGİSİ, LOG KAYIT BİLGİLERİ, CCTV KAYIT BİLGİLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 1. KVK Kanunu’nun 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz faturaların düzenlenmesi, satış sonrası tüketiciye destek sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 1. KVK Kanunu’nun 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz satış öncesi bilgilendirme, alım-satım sözleşmelerinin kurulması, siparişlerin teslimi, mal satış süreçlerinin yönetilmesi,finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ödeme takibi, satış sonrası ürünlerle ilgili destek verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.E-ticaret müşterilerimizin kişisel verileri, sunmuş olduğumuz e-ticaret sitesinin doğru ve verimli çalışması, üyelik hesabı açılabilmesi ve ürün, sipariş takiplerinizin rahatlıkla yapılabilmesi, sipariş ettiğiniz ürünlerin belirttiğiniz adrese teslim edilebilmesi, tarafınıza e-fatura ve sipariş takip bilgisi gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 1. KVK Kanunu’nun m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak şirketimizi ziyaret ederseniz CCTV kayıt verileriniz; fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

 

 1. KVK Kanunu’nun m. 5/1 düzenlemesi gereği, açık rızanızın olması durumunda kişisel verileriniz; pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak fiziki ya da elektronik ortamda; Sipariş Talep ve Onay Formu, Mail Order Formu,Ödeme Makbuzu, Üye Kayıt Formu, Üyelik ve Satış Sözleşmesi, Fatura, Kredi Kartı Slip, E Arşiv Faturaları, İnternet Çerezleri ve Güvenlik Kamera Sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz. Kişisel Verileriniz;

 1. Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartına dayanılarakve sadece gerekli hallerde mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Mali Müşavir/Muhasebe ve E-Finans Portalı ile,

 

 1. Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında, sözleşmenin kurulması ya da ifası veri işleme şartına dayanılarak; ürün siparişlerinin teslim edilebilmesi amacıyla kargo firmaları ile,

 

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorun olması veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verilerinizin olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması ve hukuki destek alınması amacıyla hukuk büroları ile,

 

 1. Veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; teknik destek alınabilmesi amacıyla teknik destek danışmanları ile paylaşılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir;

 • CCTV sistemi ile alınan görsel kayıtlarınız görüntü kaydından itibaren 15 gün,

 

 • Fatura bilgileriniz 5 yıl,

 

 • Sipariş talep ve onay formları, sözleşmenin kurulmasından itibaren 10 yıl,

 

 • Mail Order Formları, ödeme işleminin yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl,

 

 • Ip Bilgisi ve Log Kayıt Bilgileri, kayıt alındığı andan itibaren 2 yıl,

 

 • Üyelik kayıt formunda yer alan verileriniz, üyelik hesabınızı silme talebinizden itibaren 30 gün,

 

 • Tüketicinin korunması kanunu kapsamında işlem yapılan müşterilerimizin kişisel verileri, hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10yıl boyunca saklanır ve saklama süresi sonunda imha edilir.

 

 

WEB ÇEREZLERİ YÖNETİMİ

 

 

TEDARİKÇİLER

ŞİRKET TEDARİKÇİ YETKİLİLERİMİZİN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENECEĞİ

ADI SOYADI, ADRESİ, TELEFON NO, TC KİMLİK/VERGİ NO, BANKA BİLGİLERİ, ÇEK-SENET BİLGİLERİ, CCTV KAYIT BİLGİLERİ verileriniz işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 1. KVK Kanunu’nun 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; faturaların düzenlenmesi amacıyla işlenebilecektir.
 2. KVK Kanunu’nun 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; Ürün/Hizmet Alım Satım Sözleşmelerinin kurulması, tedarik süreçlerinin yönetilmesi ve ödeme yapılması amaçlarıyla işlenebilecektir.
 3. KVK Kanunu’nun m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; tedarik sonrası ürünlerle ilgili destek alınması ve fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak fiziki ya da elektronik ortamda; Sipariş Talep ve Onay Formu, Ödeme Makbuzu, Ürün/Hizmet Alım Sözleşmesi, Fatura, E Arşiv Faturaları ve Güvenlik Kamera Sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz. Kişisel verileriniz;

 1. Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartına dayanılarakve sadece gerekli hallerde mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları, Mali Müşavir/Muhasebe, E-Finans Portalı ile,

 

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorun olması veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verilerinizin olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması ve hukuki destek alınması amacıyla hukuk büroları ile,

 

 1. Veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; teknik destek alınabilmesi amacıyla teknik destek danışmanları ile paylaşılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir;

 • CCTV sistemi ile alınan görsel kayıtlarınız görüntü kaydından itibaren15 gün,
 • Fatura bilgileriniz 5 yıl,
 • Sipariş Talep ve Onay Formları ve Ürün/Hizmet Alım Sözleşmesi ile alınan kişisel veriler sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca saklanır ve saklama süresi sonunda imha edilir.

 

ÇALIŞAN ADAYLARI

ŞİRKET ÇALIŞAN ADAYLARIMIZIN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENECEĞİ

ADI SOYADI, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERİ, CİNSİYET, ASKERLİK DURUMU, MEDENİ HALİ, ADRES BİLGİSİ, TELEFON NO, E-POSTA ADRESİ, MEZUNİYET BİLGİLERİ, SON ALINAN ÜCRET, İŞ DENEYİMİ, REFERANS BİLGİLERİ, HOBİ BİLGİLERİ, YABANCI DİL YETERLİLİK BİGİSİ, EHLİYET BİLGİSİ, FOTOĞRAF, CCTV KAYIT BİLGİLERİverileriniz işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 1. Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5/2(c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5/2(f) maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

 1. KVK Kanunu’nun m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, şirketimizi ziyaret ettiğinizde CCTV kayıt verileriniz; fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet sitesi üzerinden, fiziki ortamda (iş başvuru formu) veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Ayrıca Şirketimize yüz yüze görüşmeye geldiğiniz taktirde kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini sebebiyle Güvenlik Kamera Sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz. Kişisel Verileriniz;

 • Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartına dayanılarak;ve sadece gerekli hallerde mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

 

 • KVK Kanunu’nun m. 5/1 düzenlemesi gereği, açık rızanızın olması durumunda kişisel verileriniz; işe alım yapan diğer şirketlerle paylaşılabilecektir.

VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir; KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Silme ve İmha Politikasında belirtilen süreler dikkate alınarak

 • CCTV sistemi ile alınan görsel kayıtlarınız 30 gün,
 • Özgeçmiş ve başvuru formlarınız alınmasından itibaren 6 ay

boyunca saklanır ve saklama süresi sonunda imha edilir. Şirketimiz bünyesinde değerlendirilmeyen özgeçmiş formları arşivlenmez ve 3. Kişilere aktarılmaz.

ZİYARETÇİLER

ŞİRKET ZİYARETÇİLERİMİZİN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENECEĞİ

CCTV KAYIT BİLGİLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

KVK Kanunu’nun m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizin fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla yukarıda açıklanan hukuki sebebe dayalı olarak; şirketimizde yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz. Kişisel Verileriniz;

 • Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartına dayanılarakve sadece gerekli hallerde mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir;

 • CCTV sistemi ile alınan görsel kayıtlarınız görüntü kaydından itibaren 15 gün boyunca saklanır ve saklama süresi sonunda imha edilir.

 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz,talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

CEMRE ULUSLARARASI İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


75. Yıl Mah. Kobi OSB. 110. Cd. No:4 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

 

info@cemredtc.com.tr

Telefon: 02222323673